creature-icon

Грим’моа

Грим’моа, известни още като келпи, речни духчета или водни кончета, са част от екзотичната фауна на Атлантида. Както по-голямата част от населяващите видове, и грим’моа са продукт на генно инженерство.

Горната половина на тялото им наподобява тази на кон, докато долната е покрита с люспи и наподобява рибя опашка. Грим’моа са бозайници, макар да не могат да преживяват на сушата. Излизат на брега единствено по време на размножителния период, за да родят малките си.

Неефективни на дълги разстояния, те са идеални за кратките преходи между брега и водните пръстени на Аталанте. Макар и не надарени с човешкия разум на Сирените, те са изключително интелигентни и спокойни животни. Имат силно развито усещане за лоялност и трудно могат да бъдат откъснати от водача си. Затова и обикновено групите се състоят от постоянна двойка грим’моа и водач, който е единственият, който може да дава заповеди на животното.

«Назад