woman-icon

Дъщерите на Греха

В края на страницата – спойлери от “Reмпатия”!

Дъщерите на Греха са култ, състоящ се изключително от жени. Наричани още Ездачки, те са единствените, които са способни да комуникират със Сирените.

Псионичната връзка и способността да комуникират с тях е резултат от хилядолятни генетични експерименти и с двата вида. Най-често към култа се присъединяват дъщери на Ездачките. Противно на мълвите, Дъщерите на Греха рядко си позволяват да прибират случайно момичета или сираци. Обичайно Ездачките не са способни да разговарят със Сирени, които не са техни Патрони или преки наследници, макар и да има документирани случаи.

Връзката между тях наподобява телепатична размяна на чувства и картини. Преживяването е изключително силно и обвързващо емоционално и нерядко след кончината на единия, следва смъртта на другия.

Няма установени практики за разпределянето на Сирените измежду Дъщерите на Греха. Най-често срещано е новопостъпилото момиче да избере старша Сирена и след чифтосването, да приеме новородилата се за свой собствен Патрон.

Reмпатия


Внимание: следващият таб съдържа спойлери от “Rемпатия”!

Спойлер


“Reмпатия” предлага по-обширен поглед над устройството на култа на Дъщерите на Греха.
Убежищата им, известни още като “гнезда”се намират под земята, сред катакомбите на Аталанте. “Гнездата” се състоят от лабиринт от тунели и спални ниши, достатъчно просторни, за да не причиняват неудобство при движението на Сирените. Не изповядват религия, вярват единствено в правото на свободна воля.

«Назад